Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej

biotope
17.03.2023

Nadzór chiropterologiczny nad remontem i przebudową budynku suszarni II wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na cele dydaktyczno-szkoleniowe związane z funkcją Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej. Nadzór wynikał z decyzji derogacyjnej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.