Aleje dębowa i grabowa w Parku Radolińskich w Jarocinie

biotope
11.12.2018

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z oceną fitosanitarną drzew rosnących w alei grabowej i dębowej w Parku Radolońskich w Jarocinie w ramach realizowanego programu jego rewaloryzacji i rewitalizacji (gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie).