Baza paliw przy ulicy Górniczej w Poznaniu

biotope
20.01.2021

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków: warsztatowego, biurowego, wiaty i zbiorników podziemnych wraz z infrastrukturą przy ulicy Górniczej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.