Browar Trzemeszno

biotope
30.12.2017

Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków nietoperzy podlegających ochronie prawnej w zabytkowej lodowni dawnego browaru położonej przy alei Szymańskiego w Trzemesznie (powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie). Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.