Budynek handlowo-usługowy przy ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu

biotope
10.02.2024

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo-usługowego wraz infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko złożonego wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.