Budynek magazynowy przy ulicy Unii Lubelskiej w Poznaniu

biotope
10.02.2024

Ekspertyza przyrodnicza (ornitologiczna i chiropterologiczna) dotycząca zasiedlenia przez ptaki i nietoperze planowanych do usunięcia drzew rosnących przy ulicy Unii Lubelskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie), w związki z ich kolizją z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie budynku magazynowego. Ekspertyza została sporządzona w związku z wezwaniem Prezydenta Miasta Poznaniu do uzupełnienia wniosku o wydane zezwolenie na usunięcie drzew.