Budynek mieszkalny wielorodzinny na Osiedlu Romualda Traugutta w Żychlinie

biotope
10.02.2024

Ekspertyza przyrodnicza (ornitologiczna oraz chiropterologiczna) dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na Osiedlu Romualda Traugutta w Żychlinie (powiat kutnowski, województwo łódzkie). Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.