Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu

biotope
23.11.2022

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Inwentaryzacja została wykorzystana podczas oceny ryzyka inwestycyjnego.