Budynek mieszkalny wielorodzinny w Wałczu

biotope
15.08.2016

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ulicy Chełmińskiej w Wałczu (województwo zachodniopomorskie). Opinia została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 2.7 – Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.