Budynek sali wiejskiej w Zbyszewicach

biotope
19.01.2022

Ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie budynku sali wiejskiej położonego w Zbyszewicach (gmina Margonin, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie). Ekspertyzy zostały złożone wraz z wnioskami o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku. Przedsięwzięcie to planuje się sfinansować ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.