Budynki Archidiecezji Poznańskiej w Poznaniu, Lesznie i Otorowie

biotope
20.08.2019

Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie dwunastu budynków należących do Archidiecezji Poznańskiej położonych w Poznaniu, Lesznie i Otorowie (województwo wielkopolskie). Opinie zostały złożone wraz z wnioskami o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego pn. „Działania termomodernizacyjne dla budynków należących do Archidiecezji Poznańskiej” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 3.4 Ochrona atmosfery > Budownictwo energooszczędne > Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.