Budynki mieszkalne wielorodzinne na Osiedlu Romualda Traugutta w Żychlinie

biotope
10.02.2024

Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca określenia planu działań naprawczych, które zapobiegną wystąpieniu szkody w środowisku w gatunkach chronionych, wskutek prac konserwacyjnych w obrębie budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na Osiedlu Romualda Traugutta w Żychlinie (powiat kutnowski, województwo łódzkie). Ekspertyza została sporządzona w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o przedłożenie wniosku o uzgodnienie warunków przeprowadzenia wspomnianych działań naprawczych.