Budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu obiektami budowlanymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzysząca przy ulicy Anny Jantar w Poznaniu

biotope
17.06.2021

Interwencyjny zbiór ślimaka winniczka i przemieszczenie jego okazów w inne miejsce odpowiadające wymaganiom siedliskowym gatunku i stwarzających im dogodne warunki do życia i rozwoju zgodnie z wymogami decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.