Budynki Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

kreacja
10.02.2024

Ekspertyza przyrodnicza (ornitologiczna oraz chiropterologiczna) dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie dwóch budynków Starostwa Powiatowego położonych przy ulic Bohaterów Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu (powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie). Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynków.