Budynki użyteczności publicznej w gminie Płużnica

biotope
15.12.2016

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla 10 budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica (powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie) oraz propozycja kompensacji negatywnych skutków ich termomodernizacji na gatunki zwierząt podlegające ochronie prawnej. Opinie zostały złożone wraz z wnioskami o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynków ze środków Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.