Budynki użyteczności publicznej w powiecie łowickim

biotope
01.06.2014

Inwentaryzacja ptaków i nietoperzy w 11 budynkach użyteczności publicznej w powiecie łowickim (województwo łódzkie) oraz propozycja kompensacji negatywnych skutków ich termomodernizacji na gatunki zwierząt podlegające ochronie prawnej.