Budynki użyteczności publicznej w powiecie świdnickim

biotope
19.04.2016

Ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne dotyczące występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w 3 budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie powiatu świdnickiego (województwo dolnośląskie). Ekspertyzy zostały złożone wraz z wnioskami o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach priorytetu 3.3 – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.