Centrum handlowe w Słupsku

biotope
11.12.2018

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum handlowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą pomiędzy ulicami Bolesława Krzywoustego, Jacka Malczewskiego i Artura Grottgera w Słupsku (województwo pomorskie). Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.