Centrum logistyczno-magazynowe pod Strykowem

biotope
08.08.2017

Sporządzenie wniosku o wydanie zezwolenia właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do populacji podlegających ochronie częściowej kocanek piaskowych rosnących w miejscu kolidującym z przedsięwzięciem polegającym na budowie centrum logistyczno-magazynowego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi planowanym w obrębie miejscowości Swędów i Zelgoszcz (gmina Stryków, powiat zgierski, województwo łódzkie).