Droga powiatowa nr 2147P w Pobiedziskach

biotope
03.05.2016

Inwentaryzacja dendrologiczna (drzew i krzewów) w obszarze planowanej inwestycji polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego wzdłuż drogi powiatowej nr 2147P w Pobiedziskach (gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie).