Droga powiatowa nr 2400P Rokietnica-Sobota

biotope
22.03.2019

Opinia ornitologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków podlegających ochronie prawnej na planowanych do usunięcia drzewach w związku z zamiarem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 2400P Rokietnica-Sobota w miejscowości Napachanie (gmina Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Opinia została załączona do wniosku o wydanie decyzji Wójta gminy Rokietnica zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym.