Droga powiatowa nr 2410P Gowarzewo-Zalasewo

biotope
10.04.2018

Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na uporządkowaniu pasa drogi powiatowej nr 2410P Gowarzewo-Zalasewo  (gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie) w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Operat dendrologiczny powstały w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji został złożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia.