Droga powiatowa nr 2490P w Puszczykowie

biotope
28.11.2015

Inwentaryzacja dendrologiczna (drzew i krzewów) w obszarze planowanej inwestycji polegającej na przebudowie ścieżki rowerowej przebiegającej w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 2490P w Puszczykowie (gmina Puszczykowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie).