Droga powiatowa nr 3920P w Nowym Dworze

biotope
23.11.2022

Nadzór przyrodniczy (ornitologiczny i chiropterologiczny) nad wycinką drzew kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie dróg powiatowych nr 3919P i 3920P na odcinku droga wojewódzka nr 432 – Zbęchy – Zbęchy Pole – Nowy Dwór – droga wojewódzka nr 308 rosnących w miejscowości Nowy Dwór (gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie).