Droga serwisowa w rejonie drogi krajowej nr 92 i węzła Swarzędz Jasin

biotope
07.05.2019

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi serwisowej łączącej istniejący odcinek drogi serwisowej do drogi krajowej nr 92 z węzłem Swarzędz Jasin (gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie).