Droga wojewódzka nr 305 pod Przemętem

biotope
08.08.2017

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od miejscowości Solec do mostu na Południowym Kanale Obry (gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie), wraz z oceną wpływu przedsięwzięcia na obszar specjalnej ochrony ptaków Wielki Łęg Obrzański PLB300004 oraz obszar chronionego krajobrazu „Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice”, a także korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym i lokalnym.