Dyskont spożywczy przy ulicy Koszalińskiej w Poznaniu

biotope
10.04.2018

Sporządzenie wniosku o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do podlegającego ochronie ścisłej kosa, zasiedlającego drzewo kolidujące z przedsięwzięciem polegającym na budowie budynku handlowo-usługowego oraz niezbędnych dla jego funkcjonowania utwardzeń powierzchni gruntowych i parkingu dla samochodów osobowych planowanym przy ulicy Koszalińskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).