Elektrociepłownia Kalisz

biotope
23.11.2022

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na na zabudowie kotła olejowo-gazowego o mocy około 10 MWt, dwóch silników gazowych o mocy około 11,8 Mwe/10,1 MWt każdy wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i technologiczną oraz modernizacji istniejących dwóch kotłów węglowych, a także na zabudowie dwóch silników gazowych o mocy 9,7 Mwe/9,5 MWt każdy, rezerwowo szczytowej kotłowni olejowo-gazowej z dwoma kotłami o mocy około 20 MWt każdy wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i technologiczną na terenie elektrociepłowni położonej przy ulicy Torowej w Kaliszu (województwo wielkopolskie). Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia złożonej wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.