Elektrownia fotowoltaiczna w Sokolem

biotope
02.11.2017

Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Sokole (gmina Czarne, powiat człuchowski, województwie pomorskie) o informacje na temat występującej w obszarze planowanego przedsięwzięcia szaty roślinnej oraz stanowisk podlegających ochronie prawnej gatunków grzybów, w tym porostów, roślin i zwierząt.