Farmy fotowoltaiczne WIR I i WIR II w Kończycach

biotope
10.02.2024

Opinia ornitologiczna dotycząca możliwości realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych WIR I i WIR II w Kończycach (gmina Nisko, powiat niżański, województwo podkarpackie) w okresie lęgowym ptaków. Konieczność sporządzenia opinii wynikała z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określających środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.