Farma fotowoltaiczna w Szczecinku

biotope
17.03.2023

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w Szczecinku (gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie). Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko złożonego wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.