Farmy fotowoltaiczne Dretynek I i Dretynek II w Dretynku

biotope
10.02.2024

Opinia herpetologiczna dotycząca możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych Dretynek I i Dretynek II w Dretynku (gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie) w okresie migracji i rozrodu płazów. Konieczność sporządzenia opinii wynikała z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określających środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.