Farmy fotowoltaiczne Hucisko 1 i Hucisko 2 w Hucisku

biotope
10.02.2024

Opinia przyrodnicza dotycząca możliwości realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych Hucisko 1 i Hucisko 2 w Hucisku (gmina Harasiuki, powiat niżański, województwo podkarpackie) w okresie godów i rozrodu płazów oraz w okresie lęgowym ptaków. Konieczność sporządzenia opinii wynikała z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określających środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.