Galeria Malta w Poznaniu

biotope
08.11.2019

Interwencja ornitologiczna polegająca na próbie odłowu pliszki siwej Motacilla alba, której osobnik przebywał od kilku miesięcy w budynku Galerii Malta w Poznaniu (województwo wielkopolskie).