Gazociąg Janikowo-Poznań

biotope
10.02.2024

Nadzór ornitologiczny nad usunięciem drzew kolidujących z planowanym przedsięwzięciem polegającym na remoncie gazociągu w/c DN300 Janikowo-Poznań (gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Konieczność sprawowania nadzoru wynikała z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zezwalającej na odstępstwa od zakazów niszczenia siedlisk oraz gniazd gatunków ptaków podlegających ochronie prawnej.