Hala magazynowo-produkcyjno-usługowa z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą w Łazach

biotope
17.06.2021

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą w Łazach (gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie). Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia złożonym wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.