Hala produkcyjna w Poznaniu

biotope
13.03.2017

Ekspertyza ornitologiczna dotycząca występowania ptaków i ich siedlisk na planowanych do usunięcia drzewach rosnących w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjnej, budynku socjalno-biurowego, parkingu, drogi wjazdowej oraz dróg transportu wewnętrznego przy ulicy Stalowej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).