Hale magazynowo-produkcyjno-usługowe w Regułach

biotope
23.11.2022

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo-produkcyjno-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Reguły (gmina Michałowice, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie). Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko złożonego wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.