Hale magazynowo-produkcyjne w Rabowicach

biotope
02.11.2017

Uzupełnienie raportu o oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo-produkcyjnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na nieruchomości położonej w miejscowości Rabowice (gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie) o informacje na temat występującej w obszarze planowanej inwestycji szaty roślinnej oraz stanowisk podlegających ochronie prawnej gatunków grzybów, w tym porostów, roślin i zwierząt.