Kompleks hotelowo-konferencyjno-muzealno-kulturalny w Forcie VI przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu

biotope
10.02.2024

Opracowanie i złożenie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z inwentaryzacją przyrodniczą dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania oraz przebudowie i rozbudowie Fortu VI położonego przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) na kompleks hotelowo-konferencyjno-muzealno-kulturalny wraz z układem drogowym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz usunięciem kolizji infrastruktury technicznej.