Kort do squasha w Janikowie

biotope
17.06.2021

Ekspertyza ornitologiczna dotycząca zasiedlenia drzew rosnących w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kortu do squasha przy ulicy Ogrodniczej w Janikowie (gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie) przez gatunki ptaków podlegających w Polsce ochronie prawnej. Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.