Lakiernia w Bolechowie

biotope
11.12.2018

Inwentaryzacja szaty roślinnej oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali transportu i lakierni o nową lakiernię i zaplecze wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakładzie produkcyjnym funkcjonującym w miejscowości Bolechowo (gmina Murowana Goślina, powiat poznański, województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.