Las prywatny pod Długą Gośliną

biotope
10.02.2024

Opinia ornitologiczna dotycząca zasiedlenia przez kolonię czapli siwej lasu położonego pod Długą Gośliną (gmina Murowana Goślina, powiat poznański, województwo wielkopolskie), w związku z planowanymi tam zabiegami gospodarczymi. Konieczność przeprowadzenia tych prac pod nadzorem ornitologicznym wynikała z zapisów planu urządzenia lasu.