Magazyn główny na terenie zakładu producenta autobusów, trolejbusów i tramwajów w Bolechowie-Osiedle

biotope
20.01.2021

Inwentaryzacja szaty roślinnej oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu głównego wraz z budynkiem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą oraz parkingu południowego i wiaty na terenie zakładu producenta autobusów, trolejbusów i tramwajów w Bolechowie-Osiedle (gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.