Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Tereny rekreacyjne – plaża miejska i okolice ulicy Kosynierów w Swarzędzu”

biotope
10.04.2018

Waloryzacja przyrodnicza obszaru projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny rekreacyjne – plaża miejska i okolice ulicy Kosynierów w Swarzędzu” (gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie).