Most w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie w Ryczywole

biotope
17.06.2021

Nadzór herpetologiczny nad realizacją przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu JNI 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie w Ryczywole (gm. Ryczywół, pow. obornicki, woj. wielkopolskie).