Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Poznaniu

biotope
18.09.2020

Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca wpływu na nietoperze realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ekspozycji stałej i aranżacji przestrzeni dla ścieżki fortyfikacyjnej Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, oddziału Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (Poznań, województwo wielkopolskie). Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.