Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Poznaniu

biotope
23.11.2022

Działania kompensujące negatywny wpływ na nietoperze i ich siedliska przedsięwzięcia polegającego na renowacji i adaptacji Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego.