Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Poznaniu

biotope
01.06.2015

Ocena oddziaływania na obszar o znaczeniu dla Wspólnoty „Fortyfikacje w Poznaniu” PLH300005 (Fort VII Colomb) planowanej inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń powojskowych na obiekt muzealny wraz z ich renowacją oraz zagospodarowaniem terenu w obrębie prawego majdanu oraz prawej podwalni prowadzącej na prawy majdan na terenie Fortu VII położonego przy ulicy Polskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).