Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego w Sielpi Wielkiej

biotope
13.03.2017

Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca wpływu planowanej inwestycji polegającej na remoncie zabudowań Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego w Sielpi Wielkiej (gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie) na utrzymanie właściwego stanu ochrony populacji rozrodczej nocka dużego w obszarze Natura 2000 „Dolina Czarnej” PLH260015.